btn-facebook btn-boek-afspraak
Diëtistenpraktijk Valerie Smeets
Diëtistenpraktijk Valerie Smeets
Diëtistenpraktijk Valerie Smeets

Tarieven

ZORGMODEL OPVOLGING VAN EEN PATIENT MET DIABETES TYPE 2

Wanneer er diabetes type 2 vastgesteld wordt, kan de huisarts een zorgmodel diabetes aanvragen. In dit model heeft u jaarlijks recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming van twee consultaties bij  een erkende diëtiste en bij een podoloog. Dit zorgmodel vervangt de vroegere diabetespas.

Vraag een voorschrift voor dieetadvies "voortraject diabetes" aan uw huisarts.

 • Tarief: 20.89 euro per consult van 30 minuten. Let op, de eerste afspraak duurt een uur!
 • Terugbetaling: 15.67 euro per consult van 30 minuten tot 18.81 euro, afhankelijk van het al dan niet vallen onder voorkeurregeling.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op 4 extra sessies aan volledig terugbetaald tarief. 

 • Tarief: 23.53 euro per consult van 30 minuten.

ZORGTRAJECT DIABETES

Wanneer u in een zorgtraject stapt worden de diabeteseducaties volledig terugbetaald. De huisarts maakt hiervoor een voorschrift.

 • Tarief: 23.53 euro per consult van 30 minuten
 • Terugbetaling: volledig.

ZORGTRAJECT NIERINSUFFICIENTIE

Wanneer u in een zorgtraject nierinsufficiëntie stapt worden er een aantal consultaties grotendeels terugbetaald, afhankelijk van het stadium van de nierinsufficiëntie. De huisarts maakt hiervoor een voorschrift. Neem ook een recente bloeduitslag mee.

 • Tarief: 20.89 euro per consult van 30 minuten. Let op, de eerste afspraak duurt een uur!
 • Terugbetaling: 15.67 euro per consult van 30 minuten tot 18.81 euro, afhankelijk van het al dan niet vallen onder voorkeurregeling.

Kinderen met overgewicht of obesitas

Sinds vorig jaar worden er 10 consultaties voor kinderen met obesitas gedeeltelijk vergoed door het RIZIV. 

 • Tarief: 41.78 euro voor het eerste consult, hiervan krijgt u 31.34 tot 37.61 euro terugbetaald. 
 • Tarief: 20.89 euro per opvolgconsult, hievan krijgt u 15.67 tot 18.81 euro terugbetaald. 

ANDERE CONSULTATIES

 • Voor de eerste consultatie (duur: 1 uur) wordt 60 euro aangerekend.
 • Voor de opvolgconsultaties (duur: 20-30 minuten) wordt 27 euro aangerekend.

Wanneer twee personen van hetzelfde gezin op consult komen, wordt de prijs aangepast. Het tarief bedraagt dan 90 euro voor een eerste consult en 40.5 euro per opvolgconsult. (Tweede persoon aan de helft van het tarief).

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kostprijs van een aantal consultaties bij een erkend diëtiste. Meestal kan u een attest afdrukken op de website van uw mutualiteit, of afhalen aan het loket.